Restauracja Słoneczko

RESTAURACJA SŁONECZKO
78-500 Drawsko Pomorskie
Park Chopina 3
(za czołgami)

Zamówienia na telefon
+48 509 268 364

Noclegi – rezerwacje
e-mail: poczta@jolka.com.pl
+48 607 333 898

Szukaj nas w serwisie:

Regulamin

 1. Restauracja “Słoneczko” mieści się w Drawsku Pomorskim w Parku Chopina 3.
 2. W skład kompleksu restauracyjnego wchodzą: budynek restauracji, teren przylegający do restauracji (ogród) wraz ze strefą piknikową (pod wiatami) oraz parking.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego kompleksu restauracyjnego.
 4. Kompleks restauracyjny jest monitorowany całodobowo.
 5. Każdy z gości Restauracji Słoneczko jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie Restauracji Słoneczko jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 6. Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w Restauracji Słoneczko, chyba że menadżer lokalu zatwierdzi możliwość spożywania posiłków lub napojów nie pochodzących z restauracji, ale konsumowanych w strefie piknikowej (pod wiatami).
 7. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji i przed jej zakończeniem.
 8. Restauracja Słoneczko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.
 9. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu nie odpowiadamy.
 10. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 11. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nie obsłużone w przypadku kiedy ich zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm przyzwoitego zachowania, tj są głośne, agresywne, nietrzeźwe lub zakłócają korzystanie z restauracji innym gościom. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji.
 12. Osobom poniżej 18 roku życia alkoholu nie sprzedajemy. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 13. Wstęp na tren Restauracji Słoneczko oznacza zgodę klienta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Restaurację Słoneczko do celów marketingowych, w szczególności do promocji w portalu społecznościowym Facebook i na stronie internetowej Restauracji. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze bezpośrednio po wejściu na teren obiektu.
 14. Każdy gość restauracji, który łamie prawo lub regulamin restauracji, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje finansowe oraz karne.
 15. Kartę rabatową gość restauracji jest obowiązany pokazać przed dokonaniem zamówienia. Obsługa może nie uwzględnić rabatu jeżeli karta została okazana w późniejszym okresie.
 16. Na terenie kompleksu dozwolone jest przebywanie zwierząt wyłącznie pod opieką ich właścicieli. Właściciel obowiązany jest posprzątać po swoim zwierzęciu.
 17. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz dostępny jest na tablicy przy wejściu na teren restauracji. 
 18. Restauracja Słoneczko zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 19. Regulamin obowiązuje od 01.02.2019 r.
 20. KLAUZULA RODO
  Informujemy, że administratorem danych osobowych naszych Klientów i Gości Restauracji SŁONECZKO oraz strony internetowej: www.restauracja-sloneczko.pl,  jest Firma Handlowo-Usługowa JOLKA, której właścicielem jest Krzysztof Glegoła (78-500 Drawsko Pomorskie, ul.Basztowa 3b, NIP 6740000164, REGON 003808719). FHU Jolka (właściciel Krzysztof Glegoła) będąca administratorem danych informuje, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania z Państwem kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) albo w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którymi są odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez wysłanie wiadomości do marki za pomocą komentarza lub wiadomości prywatnej. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana . Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Na każdym etapie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

O pełnej ofercie naszej restauracji możecie dowiedzieć się Państwo klikając odpowiednie linki w bocznym menu po lewej stronie.

O pełnej ofercie naszej restauracji możecie dowiedzieć się Państwo klikając odpowiednie linki poniżej.

Close Menu